Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

Vierkant achter uw zaak.

Accountant stichting en vereniging

T. Spruit - kubus

Ton Spruit

Adres: Vrieseweg 80A, 3311 NX  Dordrecht
Telefoon: 088 2349000
Email: dordrecht@kubus.nl

Accountant stichting en vereniging

Accountant stichting en vereniging: zijn dit uw trefwoorden, leest u dan verder. De wereld van stichtingen en verenigingen is meer in beweging dan ooit! Het veranderende beleid van de overheid, de regeldruk, transparantie eisen, inrichting van de administratieve processen zijn maar een paar van zaken op het bord van bestuurders en medewerkers.

Van de non-profit branche heeft Accountantskantoor KUBUS Dordrecht meer dan gemiddeld kennis. Een belangrijk deel van onze portefeuille betreft instellingen uit deze sector, zoals fondsenwervende instellingen, maatschappelijke instellingen, culturele instellingen of kerkelijke instellingen. Voor deze instellingen verzorgen wij veelal de controle van de jaarrekening, of van subsidieverantwoordingen. Dit betreft zowel financiële als niet-financiële verantwoordingen. Onze kennis en ervaring met stichtingen en verenigingen stelt ons in staat te ondersteunen ook op diverse gebieden, waaronder:

  • Subsidieregelingen, zowel Europese, landelijke, provinciale, als lokale regelingen, maar ook sector specifieke subsidieregelingen
  • ANBI regelgeving
  • Specifieke fiscale regelgeving omtrent BTW en VPB bij maatschappelijke en fondsenwervende instellingen
  • Stelsel van financiële verslaggeving RJ640, RJ650, RJK C1 en RJK C2
  • Inrichting van de administratie en de interne organisatie, rekening houdend met subsidievoorwaarden

Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking tussen de stichting of vereniging met de accountant. Van ons mag u een constructieve en resultaatgerichte samenwerking verwachten. Onze rol niet is beperkt tot de controlerende functie, maar wij denken actief en praktisch met u mee over de interne organisatie, de verslaggeving, de administratie, enz.

Fondsenwervende instellingen

De wereld beter achterlaten. Dat is wat je wilt. Met veel bevlogenheid zetten velen zich in om de doelstellingen te realiseren. In de gezondheidszorg, natuur- en milieu, duurzaamheid, en nog veel meer. De beschikbare middelen moeten zo veel mogelijk aan de doelstellingen besteed worden. De fondsenwervende instelling heeft te maken met diverse regels en verplichtingen. Denk maar even aan fondsen, subsidieverstrekkers, donateurs, leden en soms ook de belastingdienst. De financiële en niet financiële verslaggeving aan alle betrokkenen en het bijhouden van de administratie die daarop is ingericht vereist specifieke boekhoudkundige kennis. Accountantskantoor KUBUS Dordrecht controleert de jaarrekening van goeden doelen instellingen, en geeft ondersteuning op diverse gebieden.

Welzijnsinstellingen

Welzijnsinstellingen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. De omgevingsdynamiek is ongekend. Om maar een aantal begrippen te noemen: terugtredende overheid, toenemende eisen burgers, professionalisering, personeelsinzet. Binnen de welzijnssector mogen wij diversen instellingen tot onze cliëntenkring rekenen onder andere op het gebied van kinderopvang, armoedebestrijding, ondersteuning kwetsbare groepen, wijkcentra en belangenorganisaties. Graag willen wij met onze kennis en kunde een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van uw ideële en maatschappelijke doelen.

Culturele instellingen

Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het verrijkt ons leven en creëert waarde, al wordt dit niet door iedereen gezien. Op vele terreinen zetten velen zich met veel passie in om een sterke cultuursector neer te zetten. De cultuursector is zeer divers en kenmerkt zich door bruisende ideeën en ambities en vaak beperkte budgetten. Accountantskantoor KUBUS Dordrecht heeft vele culturele instellingen als cliënt, onder andere op het gebied van literatuur, theater en architectuur.

Kerkelijke instellingen

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht heeft ook ervaring met dienstverlening aan kerkelijke instellingen, zowel op het gebied van de administratieve verwerking als de controle.

Dienstverlening aan de non profit sector is iets wat bij ons hoort. Onze cliënten bevinden zich niet alleen in Rotterdam en Dordrecht, maar ook in geheel Nederland. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan contact op met Ton Spruit van Kubus Dordrecht.

Adres: Vrieseweg 80A, 3311 NX Dordrecht
Telefoon: 088 234 9000
E-mail: dordrecht@kubus.nl
KVK-nummer: 67009964

Kubus vestiging Dordrecht maakt deel uit van de Kubus Coöperatie